อังคาร, ตุลาคม 21, 2014
   
Text Size

ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว


mapaw       ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว   star1star1star1

       ผู้ผลิต
กลุ่มศิลประดิษฐ์บ้านหนองม่วง
       ที่อยู่ 201 ม.4 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
       โทร. 08-4529-7228


สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3864-0700 ต่อ 34118, 34228 แฟกซ์ : 0-3869-4160, 0-3864-0700 ต่อ 34120,34166
E-mail : rayong@moi.go.th